Eerste Communie 2018

Eerste Communie 2018

Eerste en Tweede Pinksterdag (laatste info)

De dag zelfPosted by Communieteam Thu, May 10, 2018 21:01:35

Beste ouders,

De datum van de Eerste H. Communie komt in zicht.

Hoogste tijd dus om u een update te geven over wat er voor de komende tijd op het programma staat.

Derde ik-ken-mijn-kerk-dag (Eerste Pinksterdag)

De dag vóór de H. Communie, eerste Pinksterdag, is de dag van de generale repetitie. Het zou héél erg fijn zijn als alle kinderen aanwezig zijn. Voor de kinderen is het prettig als ze weten wat hen de dag erna te wachten staat: waar moet ik staan, waar moet ik zitten, naast wie mag ik lopen, wanneer mag ik zingen en noem maar op.

We zullen de dag in grote lijnen als volgt indelen:

•9.15 - 9.30 uur: ouders brengen hun kinderen naar de pastorie (Leunseweg 5)

•9.30 uur: ouders vertrekken

•9.30 uur - 11.00 uur: we oefenen onze liedjes

•11.00 - 12.15 uur: bijzondere internationale Pinkstermis met héél veel talen (papa's en mama's zijn hierbij uiteraard van harte welkom). Tevens kinderwoorddienst.

•12.15 - 13.00 uur: lunchpauze

•13.00 - 15.15 uur: generale repetitie + maken knutselwerk door de kinderen

•15.15 uur: de kinderen kunnen worden opgehaald


De dag van de Eerste H. Communie (Tweede Pinksterdag)

Er zijn enkele zaken die van belang zijn om te weten:

Verzamelen

We verzoeken alle ouders om de kinderen tussen 10.05 en 10.15 uur te brengen naar de hoofdingang van Beukenrode (zoals dat vroeger heette). Probeer echt niet later te komen, want een fotograaf wil graag nog wat plaatjes schieten. We zouden het fijn vinden als de ouders de kinderen brengen en dan wat afstand nemen van de groep. Dan kan de fotograaf rustig zijn werk doen en kan het communie-team een mooie rij proberen te formeren.

--> Let overigens op: in het verleden was het mogelijk om via de Paterskerk in Beukenrode te komen. Deze deur is tegenwoordig, na de renovatie van Beukenrode, afgesloten.

--> Praktisch verzoekje: als u de kinderen vóórdat u thuis vertrekt nog even herinnert aan een toiletbezoekje, voorkomt dat files voor de wc en mogelijk ongewenste nattigheid.

Processie naar de kerk

We verwachten de misdienaars en tamboers uiterlijk om 10.45 uur bij Beukenrode om de kinderen op te halen. Het zou goed zijn als u als ouders dan al een plaatsje gevonden hebt in de buurt van de Paterskerk en niet meer bij Beukenrode bent. We wandelen namelijk vlot door en het zou jammer zijn als u later in de kerk bent dan uw Communicantje.

Het communie-team zal meelopen in de processie om de kinderen aan te sturen. Ouders mogen fijn bij het eigen gezin blijven.

Overigens.... Tijdens de processie en buiten bent u helemaal vrij om zelf foto's te maken, al zal de fotograaf dat natuurlijk ook doen.

Mocht het overigens slecht weer zijn, dan zorgt u wel voor parapluutje of een (regen-)jasje voor uw kind, toch? Dan zorgen wij voor een kapstok voor hen bij de ingang.

In de kerk

Rond de klok van 11.00 uur begint de Mis. Voor de ouders van de communicantjes en voor hun broertjes en zusjes zijn de eerste banken plaatsen gereserveerd (reservering op naam). Zij kunnen plaatsnemen in (het deel van) de kerkbank dat voor hen is gereserveerd. Overigens, ter info: welk gezin in welke bank zit is een kwestie van pure toevalligheid. We hebben niemand bewust vooraan of achteraan gezet. Wel is er een match tussen de plek van de communicantjes en de plek van de ouders. MMSK speelt in de kerk.

Misboekje

Voor de Communicantjes wordt een extra mooi Misboekje gedrukt. Dat mogen de kinderen meenemen als herinnering. Ook zijn er Misboekjes voor alle mensen in de kerk.

Taken tijdens de Mis

Elke communicant heeft een taak tijdens de Mis. Bijgevoegd is het Misboekje. Daarin staan alle taken vermeld.

Deze taken zijn bij de vorige ik-ken-mijn-kerk-dag door de communicantjes zelf gekozen. Was uw kind er niet, dan hebben wij voor uw kind gekozen.

Fotograaf

Zoals gezegd is er een fotograaf. Hij zal tijdens de viering in de kerk als enige foto's maken. Méér telefoons en camera's is erg onrustig, zeker tijdens een religieuze plechtigheid. De kosten voor de fotograaf worden betaald uit uw bijdrage voor de Communie. Korte tijd na de Communie ontvangt u een link (We-transfer) waar u gedurende één week alle foto's kunt downloaden. U kunt ze zelf laten afdrukken.

Video-opnames

Er zullen ook video-opnames gemaakt worden. Ook de kosten voor de video worden betaald uit uw bijdrage voor de Communie. Korte tijd na de Communie ontvangt u een link (We-transfer) waar u gedurende één week de video kunt downloaden.

Priester

Deken Smeets zal in de Communiemis voorgaan.

Lengte van de viering

Hoe lang de Mis precies zal duren, kunnen we niet zeggen. We streven ernaar om binnen het uur klaar te zijn, maar ervaring leert dat wel eens een minuutje of tien later kan zijn. Aan het einde van de Mis vragen we altijd eerst of de Communicantjes de kerk willen verlaten. Zij maken bij de ingang van de kerk nog even een groepsfoto. U zult zelf rond 12.15 uur, vermoeden we, weer buiten staan.

Wat mee te nemen op Eerste Pinksterdag (derde ik-ken-mijn-kerk-dag)

1. Foto van jezelf voor op het knutselwerkje

Tijdens de ik-ken-mijn-kerk-dag zal een kleurplaat met een huis (huis van God) geknutseld worden. Het huis heeft 3 ramen van verschillend formaat. Graag een foto van de communicant meenemen op Eerste Pinksterdag in één van de volgende 3 formaten:

6 x 8,5 cm (groot raam)

3,5 x 4 cm (middel raam)

3 x 3,5 cm (klein raam)

2. Doopkaars

Het is mooi als tijdens (een deel van) de Communiemis de doopkaarsen van jullie kinderen branden.

Mag ik jullie vragen om ook de doopkaarsen mee te nemen op Eerste Pinksterdag.

Tijdens de Communiemis worden de kaarsen aangestoken.

TIP: Steek de kaars thuis eventjes aan en laat 'm een paar minuten branden. Vaak heeft de kaars namelijk al jaren niet gebrand en gaat die niet gemakkelijk aan. Dat scheelt de misdienaar veel "aansteekstress" tijdens de viering.

Mocht de doopkaars kwijt zijn: geeft niet. Niemand zal het tijdens de viering merken.

En tot slot

Na de Mis mag één van de ouders (of een ander familielid) per communicant even naar voren komen om e.e.a. (doopkaars, knutselwerk, etc.) op te halen.

Mochten er nog vragen zijn, mail dan gerust. In verband met vakantie kunt u ná het weekend een reactie verwachten.

Wij wensen u heel veel succes en plezier toe met alle voorbereidingen voor het feest bij u thuis en we hopen op een prachtige dag.

Het communie-team