Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 07 Jun, 2019 23:59

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575, Kapelaan M. Alexander.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 15 juni 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Voor allen die zich inzetten voor de gemeenschap, Jaargetijde Wim Elbers

Zondag 16 juni 2019

11:00 uur: Hoogmis met de Zangera van St. Frans: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes:

Voor alle vluchtelingenn in oorlogsgebieden.

Maandag 17 juni 2019

18.30 uur H. Mis: Voor alle overledenen in onze parochies.

Dinsdag 18 juni 2019

18.30 uur:H. Mis: Voor opvoeders en jeugdleiders

Woensdag 19 juni 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis Voor priesters in oorlogsgebieden

Donderdag 20 juni 2019

18:30 uur: H.Mis : Voor arme en eenzame mensen.

Vrijdag 21 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen die geen hoop meer hebben in het leven.