Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 24 Feb, 2018 14:37

Zaterdag 3 maart 2018

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: H.Mis:met Crescendo:Arie Meijer en overleden familie, M.J.H.Bouten.

Zondag 4 maart 2018

11:00 uur: Hoogmis: met samenzang en kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor alle priesters en diakens werkzaam in onze parochies, .

Maandag 5 maart 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor alle ongeneeslijk zieken in onze parochies, Gerrit Lucassen.

Dinsdag 6 maart 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor kerken in nood.

Woensdag 7 maart 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor de armen en zwakkeren in onze samenleving.

Donderdag 8 maart 2018

18:30 uur: Heilige Mis: Voor priesterroepingen, Familie Verhoeven vader en moeder,Jan,Willy,May en Pieter van Eckevoort.

Vrijdag 9 maart 2018

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur H. Mis: Voor gezinnen met kinderen.