Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 05 Feb, 2018 06:35

Zaterdag 10 februari 2018

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: H.Mis:met Crescendo:Voor de jongeren die zich inzetten voor onze parochie.

Zondag 11 februari 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor allen die zich inzetten voor verkondiging, Zeswekendienst Mevr. Willems-Zwitsserlood.

Maandag 12 februarii 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 13 februari 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor alle vluchtelingen.

Woensdag 14 februari 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur (let op tijdstip!): H.Mis: Voor een betere verdeling van voedsel en rijkdom in de wereld.

Donderdag 15 februari 2018

18:30 uur: Heilige Mis: Voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen, Voor familie Bakkum-Sprengers voor de familie Bakkum-Dappers en uit dankbaarheid.

Vrijdag 16 februari 2018

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor een beter saamhorigheidsgevoel tussen de landen.