Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 22 Jan, 2018 15:57

Zaterdag 27 januari 2018

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: H.Mis:met Samenzang:Gerrit Philipsen ter gelegenheid van zijn Verjaardag.

Zondag 28 januari 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor Bert Hermans en overleden familie, Gerrit Philipsen vanwege zijn verjaardag.

Maandag 29 januari 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor onze parochie.

Dinsdag 30 januari 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor allen die in de zorg werkzaam zijn.

Woensdag 31 januari 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Jac Maessen en overleden familie

Donderdag 1 februari 2018

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle eenzame en ongelukkige familie.

Vrijdag 2 februari 2018

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis met Venray’s Gregoriaans Koor: Voor hen die licht brengen in de duisternis.