Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 13 Jan, 2018 11:45

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 20 januari 2018

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: H.Mis:met Chrisko:Voor een bijzondere intentie, Voor Wim Dielissen en overleden familie Dielissen –van Helden.

Zondag 21 januari 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang: Voor alle oorlogsvluchtelingen.

Maandag 22 januari 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor alle zorgverleners.

Dinsdag 23 januari 2018

18:30 uur: H.Mis: Ber Philipsen en Floor Philipsen-den Holder.

Woensdag 24 januari 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor Toon Jeuken en Nel Jeuken-Claessens.

Donderdag 25 januari 2018

18:30 uur: Heilige Mis: Voor onszelf dat we elkaar dienen en helpen.

Vrijdag 26 januari 2018

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor alle ongeneeslijk zieken in onze parochie.