Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Vieringen

VieringenPosted by Bram 09 Apr, 2019 10:13

Zaterdag 13 apr 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Voor vrede in oorlogsgebieden, Jaardienst voor Jeu Michiels en Annie Michiels-Hermans, Voor de zielerust van Herman Elbers en familie.

Zondag 14 apr 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met de Zangers van St Frans: Door en Toon Jenneskens en voor Mevr . Camps-Tacken.

Maandag 15 apr 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle zorgkindjes en kracht voor hun ouders.

Dinsdag 16 apr 2019

18:30 uur: H.Mis : Eerste Antoniusnoveen.

19:15 uur: uur van Barmhartigheid (boeteviering en biechtgelegenheid)

Woensdag 17 apr 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Aanbidding (géén Mis!) Voor Tonnie Marswinski-Wilmsen.

Donderdag 18 apr 2019

19:15 uur: H.Mis Witte Donderdag gezamenlijke viering in de Grote Kerk

Vrijdag 19 apr 2019

15:00 uur: Kruisweg - Samenzang

19:00 uur: Herdenking Lijden en Sterven van de Heer - Goede Vrijdag met Kamerkoor VenrayAswoensdag

VieringenPosted by Bram 01 Mar, 2019 10:33
Op Aswoensdag is er om 18.00 uur een Eucharistieviering met samenzang in de Paterskerk.
In Peel en Maas stond per abuis dat deze viering om 18.30 uur zou zijn. Dit is niet correct.

Eerste en Tweede Kerstdag

VieringenPosted by Bram 12 Dec, 2018 15:59
Op beide dagen is de Heilige Mis om 11.00 uur.

Tevens zijn de beide Venrayse kerken op deze dag tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging van de prachtige kerststallen.

Kerstavond

VieringenPosted by Bram 12 Dec, 2018 15:58
16.00 uur: Kindje Wiegen (samenzang)

18.00 uur: Eucharistieviering met extra aandacht voor gezinnen (Zangers van Sint Frans)

20.00 uur: Nachtmis (Chrisko)

Viering van Barmhartigheid

VieringenPosted by Bram 12 Dec, 2018 15:57
Op dinsdag 18 december is er een viering van barmhartigheid ter voorbereiding op Kerstmis. De viering begint om 19.00 uur. Aansluitend is er de gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Daarvoor zijn er drie priesters aanwezig: pastoor van Horne, pastoor Miedema en als gastpriester pastoor Guido Kessels.

8 december: geen Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
Op zaterdag 8 december vervalt de Mis van 18.00 uur i.v.m. de bisschopswijding van Mgr. Smeets in Roermond.

Gulden Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze liturgische periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 15 december om 7:00 u ’s ochtends een Gulden Mis opgedragen in de paterskerk.
De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria. Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7:00 u) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht. U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te bereiden op de komst van de Vredevorst met Kerstmis.
Achterin de kerk vindt u alle informatie over de Gulden Mis op 15 december.

Afscheid deken Smeets + Wijding

VieringenPosted by Bram 02 Nov, 2018 16:45

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.

Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt.

De inschrijving sluit op zondag 4 november. (Morgen / vandaag) dus!

U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.Next »