Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Vieringen rond Kerstmis

VieringenPosted by Bram 05 Dec, 2017 21:13
Bijgevoegd de vieringen rond Kerstmis

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

VieringenPosted by Bram 25 Oct, 2017 22:46
In de Paterskerk is er op Allerheiligen, 1 november, om 18.00 uur een plechtige heilige Mis met Samenzang.
Op Allerzielen, 2 november, is er eveneens om 18.00 uur een heilige Mis, opgeluisterd door het Venrays Gregoriaans Koor.

Hemelvaart

VieringenPosted by Bram 20 May, 2017 15:11

Op de vooravond van Hemelvaart (woensdag 24 mei) is er in de Paterskerk een Heilige Mis om 18.30 uur. (voorgaande jaren was dit wel eens 18.00 uur; dit jaar dus 18.30 uur).

Op Hemelvaartsdag is er een heilige Mis om 11.00 uur.Vastenactie 2017

AlgemeenPosted by Bram 10 Mar, 2017 15:45

Zorgboerderij voor getraumatiseerde vrouwen in Nepal

Vorig heeft vastenaktie in de gemeente Venray een gift gevraagd voor een zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot deel verwoest door de recente grote aardbeving. Deze zorgboerderij is opgezet om door geweld getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving te bieden. Begeleiding, creatieve therapie en meewerken met de dagelijkse activiteiten op de zorgboerderij is gericht op het weer zelfstandig functioneren van deze vrouwen. De zorgboerderij wil tegelijkertijd de traditionele biologische manier van boeren weer terugbrengen in de dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika. De lokale overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk.

De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt en begeleidt dit project. Mede door de steun van Vastenactie zijn de doelen van 2016 gerealiseerd; de zorgboerderij is een feit geworden.

Wat is er in 2016 gebeurd?

Vastenactie 2016 heeft in Venray centrum en de kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 Euro opgebracht. Dit bedrag is in zijn geheel aan de zorgboerderij in Kalika overgemaakt. Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is een geitenstal gebouwd met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij verzorgen deze geiten zelf. Verder lopen er ook een tiental kippen rond, die hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het kweken van jonge koffie plantjes. Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn, worden ze verkocht aan de andere bewoners van Kalika, die inmiddels een training hebben ontvangen hoe koffie te telen. Zo ontstaan er eigen inkomsten voor de zorgboerderij. De groenteteelt loopt, maar is nog voornamelijk gericht op zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij met ploegen, zaaien, mesten, water geven, onkruid wieden enzovoort. De laatste aankoop is een koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen. Zij levert veel melk voor de bewoners. Binnenkort zal een deel van de melk ook verkocht gaan worden.

Doelen voor 2017

De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg geld om vaste kosten als huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de eigen inkomsten verder te vergroten om dan kostendekkend te zijn.

Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Daarvoor is personeel nodig. Het salaris van een boer, een sociaal medewerker en de huismoeder zal moeten worden betaald.

Er zal dit jaar ook een herhalingscursus worden gegeven op het gebied van dierenmanagement en bevorderen van bodemvruchtbaarheid.

Momenteel worden met de huidige activiteiten nog niet alle onkosten gedekt. Daarom vraagt vastenaktie ook dit jaar weer uw financiƫle steun voor dit project. We hopen in 2017 op voldoende giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels financieel zelfstandig te maken.Aswoensdag

VieringenPosted by Bram 27 Feb, 2017 17:53
Op Aswoensdag is de H. Mis in de Paterskerk om 18.00 uur.

Uiteraard bent u ook welkom in onze buurkerk. Daar is om 9.00 en om 19.15 uur een Heilige Mis.

Viering van Barmhartigheid

VieringenPosted by Bram 11 Dec, 2016 17:25
Op dinsdag 20 december om 19.00 uur is er in de Paterskerk een viering van Barmhartigheid. Aansluitend is er gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. Er zullen enkele leden van het priesterteam aanwezig zijn.

Openstelling kerk met Kerstmis

AlgemeenPosted by Bram 10 Dec, 2016 17:26
Op eerste en tweede Kerstdag is de Kerk van 12.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging van de prachtige Kerststal. U bent van harte welkom!

Vieringen Kerstmis en Jaarwisseling

VieringenPosted by Bram 10 Dec, 2016 17:25
24 december: Kerstavond
-
17.00 uur: Kindje Wiegen (kerstliederen en kerstverhaal voor peuters en kleuters)
- 19.00 uur: Gezinsmis (Eucharistieviering met extra aandacht voor kinderen van de basisschool opgeluisterd door seniorenkoor Crescendo met vele bekende kerstliederen)
- 21.00 uur: Plechtige Nachtmis opgeluisterd door de Zangers van Sint Frans


25 december: Eerste Kerstdag
-
11.00 uur: Hoogmis opgeluisterd door Gemengd koor 't Zonnelied


26 december: Tweede Kerstdag
- 11.00 uur: Hoogmis opgeluisterd door Dameskoor Chrisko


31 december: Oudejaarsavond (vigilie liturgie Maria, Moeder van God)

- 18.00 uur: Hoogmis opgeluisterd door Dameskoor Chrisko


1 januari: Gezamenlijke Nieuwjaarsmis in de Grote Kerk om 11.00 uur
(in de Paterskerk is er vandaag geen viering)

Next »