Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

bericht broeder Stefan

ActiviteitenPosted by webredactie 02 Sep, 2018 17:09

Beste parochianen,


Zoals velen van u weten ben ik in september 2017 ingetreden bij de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Na een jaar noviciaat in het Engelse Cambridge heb ik onderscheiden dat de roepstem van de Heer mij inderdaad aanspoort om mijn weg als Dominicaan te vervolgen. Concreet betekent dit dat ik op 16 september om 15:00u in de Steigerkerk in Rotterdam mijn tijdelijke professie (voor drie jaar) zal uitspreken. Dat betekent dat ik mij voor drie jaar aan de orde verbind en de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid zal afleggen. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. De professie betreft drie Dominicanen: Stefan Mangnus, die eeuwige professie doet, Cornelis van Lit, mijn Nederlandse medenovice en ondergetekende.

Ik ben u allen onuitsprekelijk veel dank verschuldigd voor uw gebeden en betrokkenheid het afgelopen jaar. Wees verzekerd van mijn gebed voor de parochianen in Venray en omstreken.

Als een kleine dankzegging voor al uw betrokkenheid en gebeden het afgelopen jaar nodig ik u uit om samen met mij de plechtige gregoriaanse vespers van het feest van de Kruisverheffing te vieren op 14 september a.s. om 18:00u in de Paterskerk. Als u niet naar Rotterdam kunt komen is dit een gelegenheid om elkaar nog even te spreken. Na de professie in Rotterdam zal ik mijn studies filosofie en theologie volgen in Fribourg, Zwitserland.

In deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de professie vraag ik om uw gebed. Bid ook voor de Nederlandse Provincie van de Dominicanen die aan een nieuwe fase begint met de komst van nieuwe studentenbroeders en een nieuwe communiteit in Rotterdam. Dat onder leiding van de H. Geest het Evangelie door Dominicanen in Nederland geleefd en doorgegeven wordt.


In Christus,

Broeder Stefan

16 augustus 2018, gedachtenis van de H. Stefanus van HongarijeDiaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Diaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Diaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Open Kerken Nacht

ActiviteitenPosted by webredactie 31 May, 2015 19:38

Open Kerkennacht:

De Raad van Kerken wijst landelijk om de paar jaar een weekend aan als
Open Kerkennacht. (Zie ook http://www.kerkennacht.nl/)

Deze keer is dat het weekend van 18 - 20 juni.
Het is aan de lokale kerken in dat weekend hun eigen tijden en activiteiten te kiezen.

We hebben in Venray gekozen voor activiteiten op een tweetal dagen.

Vrijdagavond 19 juni 19.00 - 21.00 uur in de Paterskerk.

Een bescheiden activiteit met als hoofdmoot de bij toeval op die avond al geplande Taizé-viering.

Zaterdag 20 juni in de Grote Kerk 15.00 - 22.00 uur.

Allerlei activiteiten vinden dan plaats.

Zang en muziek, presentaties van relevante organisaties, enz., enz.

De avondmis is een integraal deel van die dag.

Activiteiten zoals:
torenbeklimming van 14 tot 18 u.,
om 15.00 u. optreden van muziekleerlingen Kunstencentrum Jerualem,

Doorlopend: presentaties van onder meer:

-St.Helpende Handen,
-Passiespelen , Tegelen,
-St. Bedevaarten Limburg,
-Adelbvertvereniging,
-Carolusdhuis,
-de Raadselige Roos,
-mgr.Schravenstichting,
Stichting Kruisen en Kapellen, enz.
- Avondmis om 19.15 u. gezongen door Wereldkoor A Djambo,
- na de mis: optreden Jeugdkoor Sing
- vanaf 20.30 u. zanghappening onder de titel; Venray Zingt o.l.v. Riet Gardeniers en Gerard Sars

Deze Open Kerkennacht is een gezamenlijke opzet van Grote Kerk,
Paterskerk,
en PKN-kerk Het Zonnelied.

Website Paterskerk

AlgemeenPosted by webredactie 16 Mar, 2015 09:40
Door technische veranderingen bij onze provider hebben we onze website opnieuw moeten opbouwen. Behalve de automatische online agenda is dat nu gereed.

Klik op http://www.paterskerkvenray.nl/ om de vernieuwde site te bekijken.
Vieringen met Kerstmis

VieringenPosted by webredactie 21 Dec, 2014 20:41
Rond Kerstmis zijn de tijden van de vieringen als volgt:

24 december:
17.00 uur: Viering voor families peuters en kleuters (Kindje Wiegen)
19.00 uur: Gezinsviering met extra aandacht voor kinderen van de basisschool (koor: Chrisko)
21.00 uur: Plechtige Nachtmis (koor: Zangers van Sint Frans)

25 december:
11.00 uur: Hoogmis met Kinderwoorddienst (koor: 't Zonnelied)
Kerk geopend tot 17.00 uur.

26 december:
11.00 uur: Hoogmis (koor: Crescendo)
Kerk geopend tot 17.00 uur.

31 december:
18.00 uur: Oudejaarsmis (koor: Zangers van Sint Frans)

1 januari:
11.00 uur gezamenlijk H. Mis in de GROTE KERK

Vieringen met Kerstmis

VieringenPosted by webredactie 21 Dec, 2014 20:39
Rond Kerstmis zijn de tijden van de vieringen als volgt:

24 december:
17.00 uur: Viering voor families peuters en kleuters (Kindje Wiegen)
19.00 uur: Gezinsviering met extra aandacht voor kinderen van de basisschool (koor: Chrisko)
21.00 uur: Plechtige Nachtmis (koor: Zangers van Sint Frans)

25 december:
11.00 uur: Hoogmis met Kinderwoorddienst (koor: 't Zonnelied)

26 december:
11.00 uur: Hoogmis (koor: Crescendo)

31 december:
18.00 uur: Oudejaarsmis (koor: Zangers van Sint Frans)

1 januari:
11.00 uur gezamenlijk H. Mis in de GROTE KERK

Next »