Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 01 Jul, 2019 09:50

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202).

Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 6 juli 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Chrisko: Voor slachtoffers van het verkeer.

Zondag 7 juli 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Maria Hermina van Hemert-Hermsen en Ad van Hemert.

Maandag 8 juli 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor onze kerkgemeenschap.

Dinsdag 9 juli 2019

18:30 uur: H.Mis: Antoniusnoveen: Voor een betere omgang met onze aarde.

Woensdag 10 juli 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle vrijwilligers van onze kerk.

Donderdag 11 juli 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochies, uit dankbaarheid bij een 22-jarige huwelijk.

Vrijdag 12 juli 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle hulpverleners.