Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 15 Jun, 2019 13:00

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575, Kapelaan M. Alexander.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 22 juni 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid

18:00 uur: H.Mis: met Samenzang: Piet Basten, Voor Cor Millen echtgenoot vader en opa.

Zondag 23 juni 2019

Géén Mis in de Paterskerk i.v.m. Sacramentprocessie met ‘t Zonnelied

09:30 uur: Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.

Maandag 24 juni 2019

18.30 uur H. Mis: Voor vervolgde christenen, Voor Piet Manders.

Dinsdag 25 juni 2019

18.30 uur:H. Mis: Voor een betere wereld.

Woensdag 26 juni 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis Voor slachtoffers van natuurrampen.

Donderdag 27 juni 2019

18:30 uur: H.Mis : Voor vergeten overledenen.

Vrijdag 28 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor ontheemde kinderen.