Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 23 Feb, 2019 10:45

Zaterdag 2 mrt 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo: Voor M.J.H. Bouten, Ciska Jonker jaardienst.

Zondag 3 mrt 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Als jaardienst voor Harrie Hendriks en overleden familie .

Maandag 4 mrt 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor mensen die in de zorg werken.

Dinsdag 5 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor Gerrit Lucassen en overleden familie.

Woensdag 6 mrt 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur: H.Mis Aswoensdag met Samenzang: Voor daklozen en thuislozen.

Donderdag 7 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor onszelf dat we elkaar dienen en helpen.

Vrijdag 8 mrt 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor allen die in deze viering aanwezig zijn.