Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 30 Dec, 2018 11:17

Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 5 jan 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid

18:00 uur: H.Mis: met Crescendo: Voor priesterroepingen.

Zondag 6 jan 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Mia Swinkels-Creemers en overleden familie, Cor en Han Spring in ’t Veld, Marijs Nelissen –Broeren vanwege haar sterfdag, Jaardienst Gerrit Pilipsen.

Maandag 7 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor meer zorgzaamheid voor onze aarde.

Dinsdag 8 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor gezinnen met kinderen.

Woensdag 9 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor vergeten overledenen

Donderdag 10 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor goede evenwichtige huwelijken.

Vrijdag 11 jan 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Voor alle dienstdoende priesters en diaken in onze parochies.