Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 17 Nov, 2018 15:01

Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 24 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Chrisko: Voor alle priesters in onze parochie .

Zondag 25 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Voor overleden ouders, Toon Arts vanwege zijn verjaardag en jaargetijde voor Nelly Linders-Arts, Voor de levenden en overleden leden van ’t Zonnelied.

Maandag 26 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 27 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor onze eigen intenties.

Woensdag 28 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor overleden familie en vrienden.

Donderdag 29 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle geloofsverkondigers.

Vrijdag 30 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Annie Huijbers .