Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 10 Nov, 2018 16:36

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 17 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Crscendo: Voor vrede in Syrië, Misintentie voor Antoon en Truus Jeuken-Poels en overleden familie.

Zondag 18 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Voor alle parochianen in Venray-Zuid, Familie Claessens-Philipsen.

Maandag 19 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen in nood.

Dinsdag 20 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor slachtoffers van natuurrampen.

Woensdag 21 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle vluchtelingen in de wereld.

Donderdag 22 nov 2018

18:30 uur:H.Mis met Samenzang: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Vrijdag 23 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor mensen in oorlogsgevaar .