Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 10 Sep, 2018 18:31

Zaterdag 15 sept 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Venray’s Gregoriaans Koor: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie.

Zondag 16 sept 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvan voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor priesterroepingen.

Maandag 17 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Dinsdag 18 sept 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor meer medemenselijkheid.

Woensdag 19 sept 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt.

Donderdag 20 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle zieken in onze parochie.

Vrijdag 21 sept 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor alle kerkleiders .