Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

bericht broeder Stefan

ActiviteitenPosted by webredactie 02 Sep, 2018 17:09

Beste parochianen,


Zoals velen van u weten ben ik in september 2017 ingetreden bij de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Na een jaar noviciaat in het Engelse Cambridge heb ik onderscheiden dat de roepstem van de Heer mij inderdaad aanspoort om mijn weg als Dominicaan te vervolgen. Concreet betekent dit dat ik op 16 september om 15:00u in de Steigerkerk in Rotterdam mijn tijdelijke professie (voor drie jaar) zal uitspreken. Dat betekent dat ik mij voor drie jaar aan de orde verbind en de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid zal afleggen. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. De professie betreft drie Dominicanen: Stefan Mangnus, die eeuwige professie doet, Cornelis van Lit, mijn Nederlandse medenovice en ondergetekende.

Ik ben u allen onuitsprekelijk veel dank verschuldigd voor uw gebeden en betrokkenheid het afgelopen jaar. Wees verzekerd van mijn gebed voor de parochianen in Venray en omstreken.

Als een kleine dankzegging voor al uw betrokkenheid en gebeden het afgelopen jaar nodig ik u uit om samen met mij de plechtige gregoriaanse vespers van het feest van de Kruisverheffing te vieren op 14 september a.s. om 18:00u in de Paterskerk. Als u niet naar Rotterdam kunt komen is dit een gelegenheid om elkaar nog even te spreken. Na de professie in Rotterdam zal ik mijn studies filosofie en theologie volgen in Fribourg, Zwitserland.

In deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de professie vraag ik om uw gebed. Bid ook voor de Nederlandse Provincie van de Dominicanen die aan een nieuwe fase begint met de komst van nieuwe studentenbroeders en een nieuwe communiteit in Rotterdam. Dat onder leiding van de H. Geest het Evangelie door Dominicanen in Nederland geleefd en doorgegeven wordt.


In Christus,

Broeder Stefan

16 augustus 2018, gedachtenis van de H. Stefanus van Hongarije