Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 18 Aug, 2018 16:06

Zaterdag 25 aug 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Voor allen die gebukt gaan onder grote zorgen.

Zondag 26 aug 2018

11:00 uur: Hoogmis: met de Zangers van St Frans: Voor alle zieken in onze parochie.

Maandag 27 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor meer zorg en respect voor onze aarde.

Dinsdag 28 juli 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor vrede in alle landen.

Woensdag 29 aug 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis :Voor alle gelovigen binnen onze kerk.

Donderdag 30 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Vrijdag 31 aug 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor onze jongeren die aan een nieuw schooljaar beginnen .