Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 11 Aug, 2018 17:07

Zaterdag 18 aug 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Toon Jeukenen Nel Jeuken-Claessens.

Zondag 19 aug 2018

11:00 uur: Hoogmis: met ‘t Zonnelied:Voor Gerrit Philipsen vanwege huwelijksverjaardag, Voor overleden ouders.

Maandag 20 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor dienstbaarheid tussen de mensen, Sterfdag van oud-deken Jo Coenen.

Dinsdag 21 juli 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor jongeren die houvast en richting zoeken.

Woensdag 22 aug 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis :Voor onze parochie gemeenschap.

Donderdag 23 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen.

Vrijdag 24 aug 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor onszelf dat we elkaar dienen en helpen .