Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 28 Apr, 2018 12:19

Zaterdag 5 mei 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo: Overleden ouders Lucassen-Maassen en kinderen, Familie Janssen-Vermeulen en overleden familie.

Zondag 6 mei 2018

11:00 uur: Hoogmis met oppas voor de kleintjes en kinderwoorddienst met Samenzang: Francisca Antonia Maria van Beurden(Zus), overleden 6mei 2017 en overleden familie, Voor Jan Poos.

Maandag 7 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

18:30 uur:H.Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie.

Dinsdag 8 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

18:30 uur:H.Mis 4ste Dinsdag Antoniusnoveen: Voor ouders met jonge kinderen.

Woensdag 9 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur:H.Mis Avond voor Hemelvaart: Truus Oudenhoven-Welters en overleden familie.

Donderdag 10 mei 2018

11:00 uur:H.Mis Hemelvaart met ‘t Zonnelied: Voor priesterroepingen.

Vrijdag 11 mei 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor zwakkeren in onze samenleving.