Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 07 Apr, 2018 15:10

Zaterdag 14 april 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: voor jonge gezinnen.

Zondag 15 april 2018

11:00 uur: Hoogmis Vormsel met oppas voor de kleintjes en Chrisko: Voor de jongeren, die vandaag gevormd zijn, Wim Jacobs, vanwege zijn verjaardag.

Maandag 16 april 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor vervolgde christenen in oorlogsgebieden.

Dinsdag 17 april 2018

18:30 uur:H.Mis 1ste Dinsdag Antoniusnoveen: Voor meer begrip voor andersdenkenden, Tony Marwinski-Wilmsen

Woensdag 18 april 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis:Voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Donderdag 19 april 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle vluchtelingen in het Midden-Oosten.

Vrijdag 20 april 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor een betere verdeling van de welvaart in de wereld.