Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 02 Apr, 2018 15:13

Zaterdag 7 april 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: Nellie Bexkens-van den Berg, Wim Dielissen jaardienst.

Zondag 8 april 2018

11:00 uur: Hoogmis met Kinderwoorddienst met oppas voor de kleintjes met ’t Zonnelied: Voor alle christenen in oorlogsgebieden, Voor Maria Camps-Tacken.

Maandag 9 april 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle priesterstudenten.

Dinsdag 10 april 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor overleden Franciscanen die in Venray werkzaam waren.

Woensdag 11 april 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis:Voor allen die werkzaam zijn in de zorg.

Donderdag 12 april 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen, Gerard Martens en overleden familie.

Vrijdag 13 april 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie, Jeu Michiels en Annie Michiels-Hermans jaardienst.