Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 17 Feb, 2018 17:21

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 24 februari 2018

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: H.Mis:met Chrisko:Jaardienst Ciska Jonker, Voor de vervolgde Christenen in het Midden-Oosten, Thijs Arts.

Zondag 25 februari 2018

11:00 uur: Hoogmis: met samenzang en kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor mensen die vervolgd worden om hun geloof.

Maandag 26 februarii 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid, Voor de familie Bakkum-Sprengers familie Bakkum-Dappers en uit dankbaarheid.

Dinsdag 27 februari 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor alle mensen uit Parochie Venray-Zuid.

Woensdag 28 februari 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor onze overleden ouders.

Donderdag 1 maart 2018

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle Parochianen van Venray-Zuid.

Vrijdag 2 maart 2018

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur H. Mis: Voor Christenen die vervolgd worden om hun geloof.