Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 16 Dec, 2017 13:57

Zaterdag 23 december 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang (liturgie 4de zondag van de Advent: Voor Overleden Piet Basten.

Zondag 24 december 2017

11:00 uur: GEEN MIS om 11:00

17:00 uur: Kerstavond kindje wiegen.

19:00 uur: Plechtige Eucharistieviering met extra aandacht voor kinderen: Voor gezinnen met kinderen, Wim Kleuskens.

21:00 uur: Kerstmis Nachtmis met Crescendo: Ouders Janssen-Maurus en zonen Jan en Gerrit, Voor de levende en overleden familieleden Duykers-Wismans, Voor Mathieu Stoks en overleden familie, Sraar Vertegen en de overledenen van de familie, Ouders Thielen-Hendriks en overleden familie.

Maandag 25 december 2017

11:00 uur: Plechtige Hoogmis speciale kinderwoorddienst met de Zangers van St Frans: Annie Huijbers en overleden familie, Truus Oudenhoven-Welters en overleden familie, Overleden familie Slits, Jaardienst ouders Jennesken-Elbers en Loek, Antoinette Jeurissen.

Dinsdag 26 december 2017

11:00 uur: Tweede Kerstdag Hoogmis met ‘t Zonnelied:Piet Janssen en echtgenote Truus Janssen-Kusters en overleden broers Jan en Gerrit en ouders, Wilhelmina Klokke-Baus en overleden familie, Truus Clephas-Maas en Harry Maas.

Woensdag 27 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor diegene die een licht zijn in de duisternis.

Donderdag 28 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle onschuldige kinderen die omkomen door geweld.

Vrijdag 29 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle oorlogsslachtoffers.