Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 25 Nov, 2017 14:37

Zaterdag 2 december 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Jaardienst Gerrit Huybers, Wim van Leeuwen en familie.

Zondag 3 december 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst Viering met exrtra aandacht voor kinderenen en opvang voor de kleintjes met Venray’s Gregoriaans Koor:Sterfdag van Piet Jenneskens en voor de overleden familie, Nelly Linders-Arts en overleden familieleden.

Maandag 4 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Dinsdag 5 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor alle mensen uit parochie Venray-Zuid.

Woensdag 6 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor hen die gebukt gaan onder eenzaamheid ziekte en honger, Liza Hoes-Kouwenberg.

Donderdag 7december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor memnsen in oorlogsgevaar.

Vrijdag 8 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Gerrit Martens jaardienst en overleden familie Marten-Fleurkens.