Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 04 Nov, 2017 11:54

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 11 november 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Coby Ter Heijndaal .

Zondag 12 november 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met Zanger van St Frans:

Corry van de Burgt en overleden familie, Familie Claessens- Philipsen, Meta Schim van de Loeff, Cor en Han Spring in ’t Veld, Jaargetijde Harrie Verhoeven.

Maandag 13 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Overleden ouders Lucassen-Maassen en kinderen, Jaardienst Dily Simons-Stoks.

Dinsdag 14 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor vrede in de wereld.

Woensdag 15 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Marijs Nelissen-Broeren vanwege trouwdag.

Donderdag 16 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor priesterstudenten.

Vrijdag 17 oktober 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Annie Huijbers en overleden familie, Truus Clephas-Maas en Harrie Clephas.