Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 28 Oct, 2017 11:26

Zaterdag 4 november 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Samenzang: Voor overleden Piet Basten, Piet Janssen en echtgenote Truus Janssen-Kusters en overleden broers Jan en Gerrit en ouders .

Zondag 5 november 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Mw. Toos Cuppen-Wijnhoven en overleden familie, Overleden ouders Maas-Peters, Jan Poos.

Maandag 6 november 2017

09:00 uur:Heilige Mis: Veltumse Kapel voor de Brandweer.

18:30 uur: Heilige Mis: Annie Huijbers en overleden familie.

Dinsdag 7 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor de priesters in onze parochies.

Woensdag 8 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor eenzame mensen.

Donderdag 9 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor slachtoffers van geweld in de wereld.

Vrijdag 10 oktober 2017

09:00 uur:Heilige Mis: Veltumse Kapel voor de Brandweer.

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie.