Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 23 Oct, 2017 12:12

Zaterdag 28 october 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Chrisko: Voor Jan en Drika Volleberg-Gerrats voor zoon Gerrit en Ome They.

Zondag 29 oktober 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang:

Voor degenen die licht zijn in de duisternis van het leven, Bert Hermans.

12:30 uur: Doopsel Victoria en Vincenzo de Prez

16:00 uur: Concert door Zangers van St.Frans

Maandag 30 oktober 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor onze kerkgemeenschap.

Dinsdag 31 oktober 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor vrede in de wereld.

Woensdag 1 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur: Heilige Mis: Annie Huijbers.

Donderdag 2 november 2017

18:00 uur: Heilige Mis: Francisca Antonia Maria van Beurden (Zus) overleden 6mei 2017 en overleden familie, Voor overleden ouders en familieleden.

Vrijdag 3 november 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor overleden pariochianen.