Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Misintenties

VieringenPosted by Tito Luydens 09 Sep, 2017 14:32

Zaterdag 16 september 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Samenzang: Piet Janssen en echtgenote Truus Janssen-Kuster en overleden broers Jan en Gerrit en ouders, Nellie Bexkens- van den Berg.

Zondag 17 september 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes en Venray’s Gregoriaans koor:

Annie Huijbers, Vicente Ngo Van Dungen.

Maandag 18 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor vrede in de wereld .

Dinsdag 19 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie.

Woensdag 20 september 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor een bijzondere intentie.

Donderdag 21 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor landen in Afrika waar hongersnood heerst.

Vrijdag 22 september 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor overleden ouders.