Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Misintenties

VieringenPosted by Tito Luydens 25 Aug, 2017 19:48

Zaterdag 2 september 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Samenzang: Voor leerlingen en leraren die aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Zondag 3 september 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes ‘t Zonnelied: Wilhelmina Klokke-Baus en overleden familie, Vicente Ngo Van Dungen, Piet Jacobs en overleden familie Jacobs-Cortenbach.


Maandag 4 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor onze regeringsleiders .

Dinsdag 5 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Herman Janssen en overleden familie, Voor alle vrijwilligers van onze parochie.

Woensdag 6 september 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle priesters die in en om Venray werkzaam zijn, Fam Bakkum-Dapper fam Bakkum-Sprengers uit dankbaarheid.

Donderdag 7 september 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle wereldleiders.

Vrijdag 8 september 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Francisca Antonia Maria van Beurden (Zus) overleden 6 mei 2017 en overleden familie.