Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Misintenties

VieringenPosted by Tito Luydens 18 Aug, 2017 21:41

Zaterdag 26 augustus juli 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Samenzang: Voor opgroeiende kinderen en jong volwassenen,

Voor Jan en Drika Vollenberg-Gerrats zoon Jan en Ome They.


Zondag 27 augustus 2017

11:00 uur: Hoogmis:met ‘t Zonnelied: Gerrits Philipsen ter gelegenheid van de verjaardag van zijn huwelijk,

Vincente Ngo Van Dung.

12:30 uur: Doopsel Lara Heijtbrink

Maandag 28 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle regeringsleiders, voor een goede leer moment .

Dinsdag 29 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Herman Janssen en overleden familie, Voor een goede start van alle scholieren in het nieuwe schooljaar, Voor een goede verloop.

Woensdag 30 augustus 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle leraren en leidinggevenden in het onderwijs.

Donderdag 31 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor eenzame mensen.

Vrijdag 1september 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Familie Smets, Toon Jeuken en Nel Jeuken-Claessens.