Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Misintenties

VieringenPosted by Tito Luydens 12 Aug, 2017 11:11

Zaterdag 19 augustus juli 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Samenzang: Ouders Janssen-Maurus en zonen Jan en Gerrit.

Zondag 20 augustus 2017

11:00 uur: Hoogmis:met Samenzang: Sterfdag Deken Coenen, Voor overleden familie, Vincente Van Dung .

Maandag 21 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor een veilige thuiskomst van vakantiegangers .

Dinsdag 22 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle hulpbehoevenden in verpleeghuizen.

Woensdag 23 augustus 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Annie Huijbers.

Donderdag 24 augustus 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle hulpverleners in de zorg.

Vrijdag 25 augustus 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor alle ongeneeslijk zieken in onze parochie.