Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 08 Dec, 2018 11:46

Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 15 dec 2018

07:00 uur : De gulden Mis

18:00 uur :H.Mis: met Crescendo:Bert Fleuren en Tonie Fleuren-Ewals en familie, 50-jarig huwelijk van Theo en Tinie Hikspoors-Hermans en dochter Ellen.

Zondag 16 dec 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Wim Elbers en Kleinzoon Tom, Voor priesterroepingen.

Maandag 17 dec 2018

18:30 uu:H.Mis: Voor alle vrijwilligers in de zorg.

Dinsdag 18 dec 2018

18:30 uur:H.Mis : Misintentie jaardienst Gerard Matrtens en overleden familie, familie Hendriks-Hendriks.

19:00 uur:Viering van barmhartigheid + Biechtgelegenheid.

Woensdag 19 dec 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor Voor Nelly de Bruyn-Peters t.g.v. de jaardienst en haar verjaardag.

Donderdag 20 dec 2018

17:30: Kerstviering door kinderen en leerkrachten van de Conninxhof.

18:30 uur:H.Mis: Voor meer zorg voor natuur en mileu op onze aarde.

Vrijdag 21 dec 2018.

08:30 uur: Kerstviering kinderen van de Bongerd

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor alle parochianen van Venray-Zuid.8 december: geen Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
Op zaterdag 8 december vervalt de Mis van 18.00 uur i.v.m. de bisschopswijding van Mgr. Smeets in Roermond.

Gulden Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze liturgische periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 15 december om 7:00 u ’s ochtends een Gulden Mis opgedragen in de paterskerk.
De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria. Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7:00 u) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht. U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te bereiden op de komst van de Vredevorst met Kerstmis.
Achterin de kerk vindt u alle informatie over de Gulden Mis op 15 december.

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 24 Nov, 2018 16:34

Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 1 dec 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Voor Gerrit Huijbers .

Zondag 2 dec 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Gregoriaans Koor:Familie Verhoeven-Leijssen-Ewalts, voor alle zieken parochianen

Maandag 3 dec 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Dinsdag 4 dec 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor regeringsleiders in ons land.

Woensdag 5 dec 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle hulpverleners.

Donderdag 6 dec 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor vervolgde christenen, Lisa Hoes-Kouwenberg.

Vrijdag 7 dec 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor priesters in oorlogs gebieden .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 17 Nov, 2018 15:01

Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 24 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Chrisko: Voor alle priesters in onze parochie .

Zondag 25 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Voor overleden ouders, Toon Arts vanwege zijn verjaardag en jaargetijde voor Nelly Linders-Arts, Voor de levenden en overleden leden van ’t Zonnelied.

Maandag 26 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 27 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor onze eigen intenties.

Woensdag 28 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor overleden familie en vrienden.

Donderdag 29 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle geloofsverkondigers.

Vrijdag 30 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Annie Huijbers .

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 10 Nov, 2018 16:36

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 17 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Crscendo: Voor vrede in Syrië, Misintentie voor Antoon en Truus Jeuken-Poels en overleden familie.

Zondag 18 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Voor alle parochianen in Venray-Zuid, Familie Claessens-Philipsen.

Maandag 19 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen in nood.

Dinsdag 20 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor slachtoffers van natuurrampen.

Woensdag 21 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle vluchtelingen in de wereld.

Donderdag 22 nov 2018

18:30 uur:H.Mis met Samenzang: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Vrijdag 23 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor mensen in oorlogsgevaar .

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 03 Nov, 2018 15:57

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 10 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Coby Ter Beek- Heijendaal, Harrie Voermans.

Zondag 11 nov 2018

Géén Hoogmis in de Paterskerk: i.v.m. afscheid van Deken Smeets.

14:00 uur: Heilige Mis in de Sint Petrus Bandenkerk (Grote Kerk): Voor het afscheid van Mgr. Harrie Smeets als deken van Venray.

Maandag 12 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Overleden ouders Lucassen-Maassen.

Dinsdag 13 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor bewooners in verpleeghuizen, Diny Simons Stocks en familie.

Woensdag 14 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor verpleegkundigen en verzorgers in verpleeghuizen.

Donderdag 15 nov 2018

18:00 uur:H.Mis met Samenzang: Marijs Nelissen-Broeren vanwege de trouwdag.

Vrijdag 16 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:00 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor vervolgde christenen .Afscheid deken Smeets + Wijding

VieringenPosted by Bram 02 Nov, 2018 16:45

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.

Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt.

De inschrijving sluit op zondag 4 november. (Morgen / vandaag) dus!

U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.« PreviousNext »