Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 14 Sep, 2018 19:37

Zaterdag 22 sept 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Chrisko: In Venray overleden Franciscanen.

Zondag 23 sept 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvan voor de kleintjes met Samenzang: Voor kinderen en ouders in oorlogsgebieden.

Maandag 24 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle wereld leiders.

Dinsdag 25 sept 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor familie Hendriks-Hendriks.

Woensdag 26 sept 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor vrede in oorlogsgebieden, Voor Sjaak Wilmsen overleden in Canada en voor Tony Marwinsky-Wilmsen.

Donderdag 27 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Vrijdag 28 sept 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor een bijzondere intentie .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 10 Sep, 2018 18:31

Zaterdag 15 sept 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Venray’s Gregoriaans Koor: Voor ongeneeslijk zieken in onze parochie.

Zondag 16 sept 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvan voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor priesterroepingen.

Maandag 17 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Dinsdag 18 sept 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor meer medemenselijkheid.

Woensdag 19 sept 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt.

Donderdag 20 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle zieken in onze parochie.

Vrijdag 21 sept 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor alle kerkleiders .bericht broeder Stefan

ActiviteitenPosted by webredactie 02 Sep, 2018 17:09

Beste parochianen,


Zoals velen van u weten ben ik in september 2017 ingetreden bij de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Na een jaar noviciaat in het Engelse Cambridge heb ik onderscheiden dat de roepstem van de Heer mij inderdaad aanspoort om mijn weg als Dominicaan te vervolgen. Concreet betekent dit dat ik op 16 september om 15:00u in de Steigerkerk in Rotterdam mijn tijdelijke professie (voor drie jaar) zal uitspreken. Dat betekent dat ik mij voor drie jaar aan de orde verbind en de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid zal afleggen. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. De professie betreft drie Dominicanen: Stefan Mangnus, die eeuwige professie doet, Cornelis van Lit, mijn Nederlandse medenovice en ondergetekende.

Ik ben u allen onuitsprekelijk veel dank verschuldigd voor uw gebeden en betrokkenheid het afgelopen jaar. Wees verzekerd van mijn gebed voor de parochianen in Venray en omstreken.

Als een kleine dankzegging voor al uw betrokkenheid en gebeden het afgelopen jaar nodig ik u uit om samen met mij de plechtige gregoriaanse vespers van het feest van de Kruisverheffing te vieren op 14 september a.s. om 18:00u in de Paterskerk. Als u niet naar Rotterdam kunt komen is dit een gelegenheid om elkaar nog even te spreken. Na de professie in Rotterdam zal ik mijn studies filosofie en theologie volgen in Fribourg, Zwitserland.

In deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de professie vraag ik om uw gebed. Bid ook voor de Nederlandse Provincie van de Dominicanen die aan een nieuwe fase begint met de komst van nieuwe studentenbroeders en een nieuwe communiteit in Rotterdam. Dat onder leiding van de H. Geest het Evangelie door Dominicanen in Nederland geleefd en doorgegeven wordt.


In Christus,

Broeder Stefan

16 augustus 2018, gedachtenis van de H. Stefanus van Hongarijemisintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 01 Sep, 2018 12:57

Zaterdag 8 sept 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Coby Ter Beek-Heijendaal.

Zondag 9 sept 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvan voor de kleintjes met Samenzang: Voor alle hulpverleners in oorlogsgebieden.

Maandag 10 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor landen in Afrika met hongersnood en ziekten.

Dinsdag 11 sept 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor arme gezinnen in welvaarende landen.

Woensdag 12 sept 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor meer zorgzaamheid voor de medemensen.

Donderdag 13 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten.

Vrijdag 14 sept 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor allen die gebukt gaan onder grote zorgen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 25 Aug, 2018 10:58

Zaterdag 1 sept 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Familie Smets, Toon Jeuken en Nel Jeuke-Claessens.

Zondag 2 sept 2018

11:00 uur: Hoogmis: met de Zangers van St Frans: Voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Maandag 3 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor het nemen van goede besluiten van alle wereldleiders.

Dinsdag 4 sept 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor alle kerkleiders.

Woensdag 5 sept 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor zorgzame omgang met onze aarde.

Donderdag 6 sept 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen, Voor Herman Janssen en overleden familie.

Vrijdag 7 sept 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor vergeten overledenen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 18 Aug, 2018 16:06

Zaterdag 25 aug 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Voor allen die gebukt gaan onder grote zorgen.

Zondag 26 aug 2018

11:00 uur: Hoogmis: met de Zangers van St Frans: Voor alle zieken in onze parochie.

Maandag 27 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor meer zorg en respect voor onze aarde.

Dinsdag 28 juli 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor vrede in alle landen.

Woensdag 29 aug 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis :Voor alle gelovigen binnen onze kerk.

Donderdag 30 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Vrijdag 31 aug 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor onze jongeren die aan een nieuw schooljaar beginnen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 11 Aug, 2018 17:07

Zaterdag 18 aug 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Toon Jeukenen Nel Jeuken-Claessens.

Zondag 19 aug 2018

11:00 uur: Hoogmis: met ‘t Zonnelied:Voor Gerrit Philipsen vanwege huwelijksverjaardag, Voor overleden ouders.

Maandag 20 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor dienstbaarheid tussen de mensen, Sterfdag van oud-deken Jo Coenen.

Dinsdag 21 juli 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor jongeren die houvast en richting zoeken.

Woensdag 22 aug 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis :Voor onze parochie gemeenschap.

Donderdag 23 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen.

Vrijdag 24 aug 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor onszelf dat we elkaar dienen en helpen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 04 Aug, 2018 11:49

Zaterdag 11 aug 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Coby Ter Beek-Heijendaal.

Zondag 12 aug 2018

11:00 uur: Hoogmis: met Samenzang:Jaardienst Herman Scholten.

Maandag 13 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor jonge gezinnen met kinderen.

Dinsdag 14 juli 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor meer begrip voor elkaar in onze samenleving.

Woensdag 15 aug 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur:H.Mis Maria Hemelvaart met Venray's Gregoriaans Koor: Familie Peters-Arts.

Donderdag 16 aug 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle vluchtelingen die in kampen moeten verblijven.

Vrijdag 17 aug 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor allen die in dienst staan van verkondeging .

« PreviousNext »