Kerkberichten

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 16 Dec, 2017 13:57

Zaterdag 23 december 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang (liturgie 4de zondag van de Advent: Voor Overleden Piet Basten.

Zondag 24 december 2017

11:00 uur: GEEN MIS om 11:00

17:00 uur: Kerstavond kindje wiegen.

19:00 uur: Plechtige Eucharistieviering met extra aandacht voor kinderen: Voor gezinnen met kinderen, Wim Kleuskens.

21:00 uur: Kerstmis Nachtmis met Crescendo: Ouders Janssen-Maurus en zonen Jan en Gerrit, Voor de levende en overleden familieleden Duykers-Wismans, Voor Mathieu Stoks en overleden familie, Sraar Vertegen en de overledenen van de familie, Ouders Thielen-Hendriks en overleden familie.

Maandag 25 december 2017

11:00 uur: Plechtige Hoogmis speciale kinderwoorddienst met de Zangers van St Frans: Annie Huijbers en overleden familie, Truus Oudenhoven-Welters en overleden familie, Overleden familie Slits, Jaardienst ouders Jennesken-Elbers en Loek, Antoinette Jeurissen.

Dinsdag 26 december 2017

11:00 uur: Tweede Kerstdag Hoogmis met ‘t Zonnelied:Piet Janssen en echtgenote Truus Janssen-Kusters en overleden broers Jan en Gerrit en ouders, Wilhelmina Klokke-Baus en overleden familie, Truus Clephas-Maas en Harry Maas.

Woensdag 27 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor diegene die een licht zijn in de duisternis.

Donderdag 28 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle onschuldige kinderen die omkomen door geweld.

Vrijdag 29 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle oorlogsslachtoffers.

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 11 Dec, 2017 20:14

Zaterdag 16 december 2017

07:00 uur: Gulden mis: Overleden leden en vrijwiligers van de Paterskerk

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Crescendo: Wim Elbers, Nellie Bexkens-van den Berg, Voor Clazina van Leeuwen en familie.

19:15 uur: Kerstconcert Limburgse Jagers samen met VGT.

Zondag 17 december 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Sjaak Claessens, Jaardienst voor To Hendriks-Hendriks.

Maandag 18 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Familie Hendriks-Hendriks, Jaardienst Gerrit Martens en overleden familie.

Dinsdag 19 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor alle kerkleiders, Nelly de Bruin-Peters voor haar 75ste verjaardag.

19:00 uur: Viering van barmhartigheid. Aansluitend biechtgelegenheid

Woensdag 20 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Annie Huijbers.

Donderdag 21 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor onze parochie gemeenschap.

Vrijdag 22 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

Vieringen rond KerstmisVieringen

Posted by Bram 05 Dec, 2017 21:13

Bijgevoegd de vieringen rond Kerstmis

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 04 Dec, 2017 13:39

Zaterdag 9 december 2017

07:00 uur: Guldenmis: Voor alle leden en overleden vrijwilligers van de Paterskerk.

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Voor beter verdeling van voedsel en welvaart in de wereld.

Zondag 10 december 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met zangers van St Frans:Annie Huijbers, Jaardienst Piet Peeters.

Maandag 11 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle parochianenen van Venray-Zuid.

Dinsdag 12 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor alle vluchtelingen.

Woensdag 13 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor mensen die moeten leven in oorlogsgebieden.

Donderdag 14december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor een bijzondere intentie.

Vrijdag 15 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Piet Janssen en echtgenote Truus Janssen-Kusters en overleden broers Jan en Gerrit en ouders.

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 25 Nov, 2017 14:37

Zaterdag 2 december 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Jaardienst Gerrit Huybers, Wim van Leeuwen en familie.

Zondag 3 december 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst Viering met exrtra aandacht voor kinderenen en opvang voor de kleintjes met Venray’s Gregoriaans Koor:Sterfdag van Piet Jenneskens en voor de overleden familie, Nelly Linders-Arts en overleden familieleden.

Maandag 4 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Dinsdag 5 december 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor alle mensen uit parochie Venray-Zuid.

Woensdag 6 december 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor hen die gebukt gaan onder eenzaamheid ziekte en honger, Liza Hoes-Kouwenberg.

Donderdag 7december 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor memnsen in oorlogsgevaar.

Vrijdag 8 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Gerrit Martens jaardienst en overleden familie Marten-Fleurkens.

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 18 Nov, 2017 12:31

Zaterdag 25 november 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Mien Hendriks-van Ool en overleden familie, Jet Poels-Duykers en echtgenoot Toon Poels, Voor Toon Arts (Verjaardag) .

Zondag 26 november 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met Chrisko:Voor Ellen Hikspoors en overleden familie Hikspoors-Honings, Maria Achten en familie Hermsen-Jacobs.

Maandag 27 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor meer tolerantie voor andersdenkenden.

Dinsdag 28 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor alle vrijwilligers in onze parochie.

Woensdag 29 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor vrede in Syrië.

Donderdag 30 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Jaargetijde Annie Huijbers.

Vrijdag 1 december 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor allen die gebukt gaan onder grote zorgen.

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 11 Nov, 2017 17:03

Zaterdag 18 november 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Crescendo: Voor een betere verstandhouding tussen probleemlanden, Antoon en Truus Jeuken-Poels en overleden familie .

Zondag 19 november 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:

Annie Huijbers, Jaardienst Toon Arts, Voor de levende en overleden leden van ‘t Zonnelied.

Maandag 20 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor een bijzondere intentie, Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een verjaardag.

Dinsdag 21 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor gezinnen met jonge kinderen.

Woensdag 22 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Truus Oudenhoven-Welters en overleden familie.

Donderdag 23 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle regeringsleiders.

Vrijdag 24 oktober 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor alle kerkleiders.

misintentieVieringen

Posted by Tito Luydens 04 Nov, 2017 11:54

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 11 november 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis:met Samenzang: Coby Ter Heijndaal .

Zondag 12 november 2017

11:00 uur: Hoogmis: met kinder woorddienst en opvang voor de kleintjes met Zanger van St Frans:

Corry van de Burgt en overleden familie, Familie Claessens- Philipsen, Meta Schim van de Loeff, Cor en Han Spring in ’t Veld, Jaargetijde Harrie Verhoeven.

Maandag 13 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Overleden ouders Lucassen-Maassen en kinderen, Jaardienst Dily Simons-Stoks.

Dinsdag 14 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis:Voor vrede in de wereld.

Woensdag 15 november 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Marijs Nelissen-Broeren vanwege trouwdag.

Donderdag 16 november 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor priesterstudenten.

Vrijdag 17 oktober 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Annie Huijbers en overleden familie, Truus Clephas-Maas en Harrie Clephas.