Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

Vastenactie 2017

AlgemeenPosted by Bram 10 Mar, 2017 15:45

Zorgboerderij voor getraumatiseerde vrouwen in Nepal

Vorig heeft vastenaktie in de gemeente Venray een gift gevraagd voor een zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot deel verwoest door de recente grote aardbeving. Deze zorgboerderij is opgezet om door geweld getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving te bieden. Begeleiding, creatieve therapie en meewerken met de dagelijkse activiteiten op de zorgboerderij is gericht op het weer zelfstandig functioneren van deze vrouwen. De zorgboerderij wil tegelijkertijd de traditionele biologische manier van boeren weer terugbrengen in de dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika. De lokale overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk.

De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt en begeleidt dit project. Mede door de steun van Vastenactie zijn de doelen van 2016 gerealiseerd; de zorgboerderij is een feit geworden.

Wat is er in 2016 gebeurd?

Vastenactie 2016 heeft in Venray centrum en de kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 Euro opgebracht. Dit bedrag is in zijn geheel aan de zorgboerderij in Kalika overgemaakt. Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is een geitenstal gebouwd met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij verzorgen deze geiten zelf. Verder lopen er ook een tiental kippen rond, die hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het kweken van jonge koffie plantjes. Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn, worden ze verkocht aan de andere bewoners van Kalika, die inmiddels een training hebben ontvangen hoe koffie te telen. Zo ontstaan er eigen inkomsten voor de zorgboerderij. De groenteteelt loopt, maar is nog voornamelijk gericht op zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij met ploegen, zaaien, mesten, water geven, onkruid wieden enzovoort. De laatste aankoop is een koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen. Zij levert veel melk voor de bewoners. Binnenkort zal een deel van de melk ook verkocht gaan worden.

Doelen voor 2017

De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg geld om vaste kosten als huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de eigen inkomsten verder te vergroten om dan kostendekkend te zijn.

Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Daarvoor is personeel nodig. Het salaris van een boer, een sociaal medewerker en de huismoeder zal moeten worden betaald.

Er zal dit jaar ook een herhalingscursus worden gegeven op het gebied van dierenmanagement en bevorderen van bodemvruchtbaarheid.

Momenteel worden met de huidige activiteiten nog niet alle onkosten gedekt. Daarom vraagt vastenaktie ook dit jaar weer uw financiële steun voor dit project. We hopen in 2017 op voldoende giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels financieel zelfstandig te maken.misintentie

AlgemeenPosted by Tito Luydens 07 Feb, 2017 17:35

Zaterdag 11 feb 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur: Heilige Mis: met Crescendo: Voor de leiders in alle landen.

Zondag 12 feb 2017

11:00 uur: Hoogmis: met Kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor mensen die moeten leven in oorlogsgebieden, Jaardienst Karin Claessens.

Maandag 13 feb 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor alle werkende in de verpleging en in de zorg.

Dinsdag 14 feb 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor de mensen die het leven niet meer aan kunnen.

Woensdag 15 feb 2017

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Heilige Mis: Voor een bijzondere intentie.

Donderdag 16 feb 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor vrede in de wereld.

Vrijdag 17 feb 2017

17:30 uur: aanbidding van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor onze parochie gemeenschap.

Openstelling kerk met Kerstmis

AlgemeenPosted by Bram 10 Dec, 2016 17:26
Op eerste en tweede Kerstdag is de Kerk van 12.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging van de prachtige Kerststal. U bent van harte welkom!

Parochieblad

AlgemeenPosted by Bram 26 Oct, 2016 21:44
Het nieuwe parochieblad is uit. U kunt het vinden via deze link: http://www.dekenaatvenray.nl/samenkerk/samenkerk2016-4.pdf

Diaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Diaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Diaken- en priesterwijding

AlgemeenPosted by webredactie 17 Oct, 2016 21:11

Diakenwijding Cor Sonnemans

Wijding tot permanent diaken

Zaterdag 29 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal te Roermond. Vervoer: op eigen gelegenheid

Eerste assistenties als diaken in Venray
Zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Grote Kerk
Zondag 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk

Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 30 oktober om 11.00 uur in de Paterskerk (koffie achter in de kerk).

Priesterwijding Thai Nguyen

Wijding tot priester
Zondag 6 november om 15.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal van Breda (Sint Janstraat). Vervoer: zie onderaan

Eerste heilige Mis in Venray
Zondag 4 december om 9.30 uur in de Grote Kerk
Gelegenheid tot felicitatie
Aansluitend aan de viering van 4 december in de Galmhut van de Zangers van Sint Frans (Langeweg 92)

Cadeau van de parochianen
De parochianen bieden de neomist een kelk aan. Vanaf 15 oktober tot en met 27 november staan in de Grote Kerk en Paterskerk offerblokken/collectebussen waar u uw bijdrage in de kunt deponeren.

Bus naar Breda

Het kerkbestuur zal busvervoer organiseren. Inschrijflijsten liggen achter in beide kerken. U kunt zich in elk geval inschrijven tot en met 31 oktober. Door inschrijving meldt u zich aan. Na die datum kunt u zich bij de administratie van de Paterskerk nog opgeven (ma t/m vrij 9.30-10.30 uur, 0478-580202), mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. De bus zal rond 12.45 uur vertrekken en naar verwachting rond 19.00 uur weer in Venray zijn. Het opstappunt is: Leunseweg, naast de Paterskerk. De eigen bijdrage bedraagt 15 euro en kunt u in de bus voldoen.Website Paterskerk

AlgemeenPosted by webredactie 16 Mar, 2015 09:40
Door technische veranderingen bij onze provider hebben we onze website opnieuw moeten opbouwen. Behalve de automatische online agenda is dat nu gereed.

Klik op http://www.paterskerkvenray.nl/ om de vernieuwde site te bekijken.
Next »