Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 10 Nov, 2018 16:36

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 17 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Crscendo: Voor vrede in Syrië, Misintentie voor Antoon en Truus Jeuken-Poels en overleden familie.

Zondag 18 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:Voor alle parochianen in Venray-Zuid, Familie Claessens-Philipsen.

Maandag 19 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen in nood.

Dinsdag 20 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor slachtoffers van natuurrampen.

Woensdag 21 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle vluchtelingen in de wereld.

Donderdag 22 nov 2018

18:30 uur:H.Mis met Samenzang: Voor hen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Vrijdag 23 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor mensen in oorlogsgevaar .

misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 03 Nov, 2018 15:57

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 10 nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Coby Ter Beek- Heijendaal, Harrie Voermans.

Zondag 11 nov 2018

Géén Hoogmis in de Paterskerk: i.v.m. afscheid van Deken Smeets.

14:00 uur: Heilige Mis in de Sint Petrus Bandenkerk (Grote Kerk): Voor het afscheid van Mgr. Harrie Smeets als deken van Venray.

Maandag 12 nov 2018

18:30 uur:H.Mis: Overleden ouders Lucassen-Maassen.

Dinsdag 13 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor bewooners in verpleeghuizen, Diny Simons Stocks en familie.

Woensdag 14 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor verpleegkundigen en verzorgers in verpleeghuizen.

Donderdag 15 nov 2018

18:00 uur:H.Mis met Samenzang: Marijs Nelissen-Broeren vanwege de trouwdag.

Vrijdag 16 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:00 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor vervolgde christenen .Afscheid deken Smeets + Wijding

VieringenPosted by Bram 02 Nov, 2018 16:45

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.

Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt.

De inschrijving sluit op zondag 4 november. (Morgen / vandaag) dus!

U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 27 Oct, 2018 19:31

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 3nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Voor Piet Basten.

Zondag 4 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang: Voor overledenen die vergeten zijn, Voor de slachtoffers van de zondaren, Overleden ouders Maas-Peters.

Maandag 5 nov 2018

18:30 uur: H.Mis: Ter gelegenheid van de overlijdens-dag van Toos Cuppen-Wijnhoven.

Dinsdag 6 nov 2018

18:30 uur: H.Mis : Cor en Han Spring in ‘t Veld.

Woensdag 7 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis : Voor mensen die eenzaam zijn.

Donderdag 8 nov 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor vrede in oorlogsgebieden.

Vrijdag 9 nov 2018.

09:00 uur: Veltumse kapel, H.Mis voor de Brandweer, celebrant Pastoor Miedema

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Voor dak en thuislozen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 27 Oct, 2018 19:26

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Maandag 5 nov 2018

18:30 uur: H.Mis: Ter gelegenheid van de overlijdens-dag van Toos Cuppen-Wijnhoven. Zaterdag 3nov 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Voor Piet Basten.

Zondag 4 nov 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang: Voor overledenen die vergeten zijn, Voor de slachtoffers van de zondaren, Overleden ouders Maas-Peters.

Dinsdag 6 nov 2018

18:30 uur: H.Mis : Cor en Han Spring in ‘t Veld.

Woensdag 7 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis : Voor mensen die eenzaam zijn.

Donderdag 8 nov 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor vrede in oorlogsgebieden.

Vrijdag 9 nov 2018.

09:00 uur: Veltumse kapel, H.Mis voor de Brandweer, celebrant Pastoor Miedema

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Voor dak en thuislozen .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 20 Oct, 2018 10:14


Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202, Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name van:

Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 27 okt 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Chrisco: Bert Hermans, Mevr Arts-Verkoeijen.

Zondag 28 okt 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied: Voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Maandag 29 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor alle zieken in onze parochie.

Dinsdag 30 okt 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor overleden familie.

Woensdag 31 okt 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle overleden parochianen.

Donderdag 1 nov 2018

18:00 uur:H.Mis met Samenzang: Voor al onze dierbare overleden.

Vrijdag 2 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:00 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor alle overledenen van onze Parochie Venray-Zuid .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 13 Oct, 2018 10:36

Zaterdag 20 okt 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Crescendo: Arie Meijer en overleden familie.

Zondag 21 okt 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang: Meer begrip voor andersdenkenden, Diny Simons Astocka en familie.

Maandag 22 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor opvoeders van kinderen.

Dinsdag 23 okt 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor kinderen in nood.

Woensdag 24 okt 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor gezinnen in moelijke situaties.

Donderdag 25 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor slachtoffers van geweld.

Vrijdag 26 okt 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Familie Janssen-Vermeulen en overleden familie .misintentie

VieringenPosted by Tito Luydens 06 Oct, 2018 10:44

Zaterdag 13 okt 2018

17:30 uur: Biechtgelegenheid.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang: Coby Ter Beek-Heijendaal.

Zondag 14okt 2018

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang: Voor alle priesters in onze parochies.

Maandag 15 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen in geestelijke nood, Misintentie voor Teng Pouwels en overleden familie.

Dinsdag 16 okt 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor alle hulpverleners in de zorg.

Woensdag 17 okt 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor een betere opvang voor vluchtelingen.

Donderdag 18 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor vrede in de wereld.

Vrijdag 19 okt 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor een betere omgang met onze Aarde .Next »